Sławomir Błoński Sławomir Błoński, Ph.D. Eng.
Assistant Professor
Head of Bio and Microfluidics Laboratory
Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences
 

Department of Mechanics and Physics of Fluids
Division of Modelling in Biology and Medicine
IPPT PAN
 
Current research Publications Brief CV Laboratory Contact


PUBLICATIONS IN JOURNALS AND BOOKS:

Enhanced are journals from the list of ISI database (so called Philadelphia list).

 1. L. Jarecki, S. Blonski, A. Blim, A. Zachara, Modeling of pneumatic melt spinning processes, Journal of Applied Polymer Science (accepted)

 2. J. Szumbarski, S. Blonski, Destabilization of laminar flow in a rectangular channel by transversely-oriented wall corrugation, Archives of Mechanics 63,4, pp. 393 - 428, 2011. pdf

 3. S. Blonski, P. Domagalski, M. Dziubinski, T.A. Kowalewski, Hydrodynamically modified seeding for micro-PIV, Archives of Mechanics 63,2, pp. 163 - 182, 2011. pdf

 4. L. Jarecki, S. Blonski, A. Zachara, A. Blim, Computer modeling of pneumatic formation of superthin fibres, Computer Methods in Materials Science 11(1), pp. 74 - 80, 2011

 5. T.A. Kowalewski, S. Blonski, J. Szumbarski, Intensyfikacja procesu mieszania w mikro-przepływach, Raport koncowy realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego nr N N501 0087 33, IPPT PAN, Warszawa 2010. pdf

 6. O. Bretcanu, S.K. Misra, D.M. Yunos, A.R. Boccaccini, I. Roy, T. Kowalczyk, S. Blonski, T.A. Kowalewski, Electrospun nanofibrous biodegradable polyester coatings on Bioglass®-based glass-ceramics for tissue engineering, Materials Chemistry and Physics 118, pp. 420 – 426, 2009. pdf

 7. S. Blonski, Analiza przejścia laminarno-turbulentnego w mikrokanałach, Prace IPPT - IFTR Reports 2/2009, Warszawa 2009. pdf

 8. P. Licznar, J. Lomotowski, S. Blonski, G.J. Ciach, Microprocessor Field Impactometer Calibration: Do We Measure Drops’ Momentum or Their Kinetic Energy?, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 25(5), pp. 742 – 753, 2008. pdf

 9. T.A. Kowalewski, S. Blonski, P. Korczyk, Eksperymentalna Analiza Przepływów w Skali Mikro i Nano, rozdział w Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła. Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Sucheckiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, p. 127-149, Warszawa 2008. pdf

 10. S. Blonski, T.A. Kowalewski, PIV analysis of turbulent flow in a micro-channel, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 45(3), pp. 489-503, 2007. pdf

 11. S. Blonski, P.M. Korczyk, T.A. Kowalewski, Analysis of turbulence in a micro-channel emulsifier, International Journal of Thermal Sciences, 46(11), pp. 1126–1141, 2007. pdf

 12. I. Sielamowicz, S. Blonski, T.A. Kowalewski, Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) technique in measurements of granular material flows, Part 2 of 3 - converging hoppers, Chemical Engineering Science, 61(16), pp. 5307 – 5317, 2006. pdf

 13. T.A. Kowalewski, S. Blonski, S. Barral, Experiments and modelling of electrospinning process, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 53(4), pp. 385-394, 2005. pdf

 14. I. Sielamowicz, S. Blonski, T.A. Kowalewski, Optical technique DPIV in measurements of granular material flows, Part 1 of 3 - plane hoppers, Chemical Engineering Science, 60(2), pp. 589 – 598, 2005. pdf

 15. I. Sielamowicz, T.A. Kowalewski, S. Blonski, Central and Eccentric Granular Material Flows in Bins/Hoppers Registered by Optical Technique DPIV, Acta Agrophysica, 4(2), 519-531, 2004. pdf


PUBLICATIONS IN CONFERENCE PROCEEDINGS:

 1. T.A. Kowalewski, S. Blonski, Turbulence in microchannel, European Turbulence Conference ETC13, Warsaw, Poland, September 12 – 15, 2011

 2. S. Blonski, T.A. Kowalewski, J. Szumbarski, Eksperymentalna analiza destabilizacji przeplywu wywolanej pofalowaniem scianek, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznan, 28 – 31 sierpnia 2011

 3. K. Zembrzycki, S. Blonski, T.A. Kowalewski, Analiza wplywu scianki na efekt dyfuzji nanoczastek w mikrokanale, II Kongres Mechaniki Polskiej, Poznan, 28 – 31 sierpnia 2011

 4. L. Jarecki, S. Blonski, A. Zachara, A. Blim, Computer modeling of pneumatic formation of super-thin fibers, XVIII Conference on Computer Methods in Materials Technology KomPlasTech2011, Zakopane, Poland, January 16 – 19, 2011

 5. L. Jarecki, S. Blonski, A. Blim, A. Zachara, Modeling of pneumatic melt spinning processes, 4th International Conference on Polymer Behavior, Lodz, Poland, September 20 – 23, 2010, pdf

 6. S. Blonski, P. Domagalski, T.A. Kowalewski, Flow focusing in microfluidic devices, 19th Polish National Fluid Dynamics Conference, Poznan, Poland, September 5 – 9, 2010, pdf

 7. Szymon P. Malinowski, Anna Gorska, Tomasz A. Kowalewski, Piotr Korczyk, Slawomir Blonski, Wojciech Kumala, Small-scale mixing at cloud top observed in a laboratory cloud chamber - preliminary results, 13th AMS Conference on Cloud Physics, Portland, Oregon, USA, June 28 – July 2, 2010, pdf

 8. J. Stasiek, A. Stasiek, D. Mikielewicz, S. Blonski, T.A. Kowalewski, The use of Liquid Crystal Thermography and Particle Image Velocimetry in the Exploration of Heat Transfer Measurements, 6th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, K. Hanjalić, Y. Nagano and S. Jakirlić (Eds.), Rome, Italy, September 14-18, 2009, pdf

 9. T.A. Kowalewski, S. Blonski, Turbulence in micro-channels, 7th Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, J.S. Szmyd, J. Spalek, T.A. Kowalewski (Eds.), CD-ROM, ISBN 978-837464-235-4, pp. 361-368, Krakow, Poland, June 28 – July 03, 2009, pdf

 10. J. Szumbarski, S. Blonski, Instability of flow of a viscous liquid in the transversely wavy channel, XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008

 11. T.A. Kowalewski, J. Szumbarski, S. Blonski, Low Reynolds number instabilities induced in a channel with wavy walls, 7th Euromech Fluid Mechanics Conference, Manchester, UK, September 14 - 18, 2008

 12. S. Blonski, T.A. Kowalewski, J. Szumbarski, Flow destabilization and chaotic mixing in the channel with transversely corrugated walls, XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, CD-ROM proceedings ISBN 978-0-9805142-1-6, Adelaide, Australia, August 25-29, 2008, pdf

 13. A. Samborski, B. Zasonska, S. Blonski, P. Garstecki, Parallel systems for formation of droplets, I Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 8–10 lipca 2008

 14. S. Makulska, T. Szymborski, S. Blonski, P. Garstecki, Wpływ lepkości na tworzenie kropli w układach mikroprzepływowych, I Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 8–10 lipca 2008

 15. P. Domagalski, M. Dziubinski, S. Blonski, T.A. Kowalewski, Zastosowanie ogniskowania hydrodynamicznego jako modyfikacji techniki micro-PIV, I Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 8–10 lipca 2008, pdf

 16. S. Blonski, T. Kowalewski, D. Mikielewicz, A. Stasiek, J. Stasiek, Heat transfer enhancement through the use of transverse vortex generators, XXVI Congresso Nazionale UIT sulla Trasmissione del Calore, Palermo, 23-25 Giugno 2008, pdf

 17. T.A. Kowalewski, J. Szumbarski, S. Blonski, Low-Reynolds-Number instability of the laminar flow between wavy walls, Sixth International ASME Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, CD-ROM Proceedings ISBN 0-7918-3826-9, 62070, pp. 1-8, Darmstadt, Germany, June 23-25, 2008, pdf

 18. J. Szumbarski, S. Blonski, T.A. Kowalewski, Low-Reynolds-Number Instability of Laminar Flow in The Wavy Channel, LES in Science and Technology Workshop, Poznan, Poland, April 21-22, 2008, pdf

 19. T. Kowalczyk, T.A. Kowalewski, S. Blonski, S.K. Misra, A.R. Boccaccini, O. Bretcanu, The Use of Electrospinning for Preparation of Biodegradable Polyester Scaffolds for the Tissue Engineering. Introduction of Nanoporosity, EUROMAT 2007, Nuremberg, Germany, September 10-13, 2007, pdf: abstract, poster

 20. J. Szumbarski, S. Blonski, T.A. Kowalewski, Symulacje numeryczne destabilizacji przepływu wywołanej pofalowaniem ścianek, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28–31 sierpnia 2007, pdf

 21. S. Blonski, P.M. Korczyk, T.A. Kowalewski, Eksperymentalna i numeryczna analiza procesu mieszania w mikro-kanale, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28–31 sierpnia 2007, pdf

 22. T.A. Kowalewski, S. Blonski, Microflows and Nanofibres, materiały konferencyjne KKMP06 - XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów 17-21 września 2006

 23. T.A. Kowalewski, S. Blonski, P.M. Korczyk, Turbulent flow investigations in a micro-channel, The 6th Euromech Fluid Mechanics Conference, Stockholm, Sweden, June 26-30, 2006, pdf

 24. T.A. Kowalewski, S. Blonski, P.M. Korczyk, Turbulent flow in a micro-channel, Fourth International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, CD-ROM Proceedings ISBN 0-7918-3778-5, 96090, pp. 1-8, Limerick, Ireland, June 19-21, 2006, pdf

 25. T.A. Kowalewski, S. Blonski, S. Barral, Experiments and modelling of electrospinning process, conference proceedings: International Conference on Continuous and Discrete Modelling in Mechanics, Warsaw, September 5-9, 2005, pdf

 26. S. Blonski, T.A. Kowalewski, Micro-flows investigations in production process of emulsions containing nanoparticles, conference proceedings: Euromech Colloquium, Grenoble, France, September 6-8, 2005, pdf

 27. I. Sielamowicz, T.A. Kowalewski, S. Blonski, Application of digital particle image velocimetry in registrations of central and eccentric granular material flows, conference proceedings: Powders and Grains 2005, Stuttgart, Germany, July 18-22, 2005

 28. I. Sielamowicz , T.A. Kowalewski, S. Blonski, Optical measurement DPIV technique in application in granular material flows in models of silo made of Plexiglas, conference proceedings: 7th World Congress of Chemical Engineering, Glasgow, Scotland, July 10-14, 2005, pdf

 29. T.A. Kowalewski, S. Blonski “Nano-fibres & Micro-flows”, materiały konferencyjne: XLIV Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisla, Poland, February 27 - March 3, 2005, pdf

 30. I. Sielamowicz, T.A. Kowalewski, S. Blonski, Application of optical technique DIPV on the investigation of granular material behaviour in bins/hoppers, conference proceedings: International Workshop: Characterization of Granular Agro-materials and Food Powders, Lublin, Poland, September 29-30, 2004

 31. I. Sielamowicz, T.A. Kowalewski, S. Blonski, Optical Technique DPIV used in registration of granular material behaviour in bins/hoppers with central and eccentric filling and discharge, materiały konferencyjne: II Konferencja Naukowa: Inżynierskie i Przestrzenne Aspekty Kształtowania Obszarów Niezurbanizowanych, SGGW, Warsaw, Poland, September 16-18, 2004

 32. I. Sielamowicz, S. Blonski, Particle Image Velocimetry Analysis of Granular Material Flows, conference proceedings: XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, Poland, August 15-21, 2004, pdf: abstract, poster

 33. A. Zachara, J. Pakleza, S. Blonski, R. Trzcinski, T.A. Kowalewski, Thermodynamic Parameters of Vapour Bubble Growth by Image Analysis, conference proceedings: XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, Poland, August 15-21, 2004, pdf: abstract, poster

 34. S. Blonski, A. Blasinska, T.A. Kowalewski, Electrospinning of Liquid Jets, conference proceedings: XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, Poland, August 15-21, 2004, pdf: abstract, poster

 35. T.A. Kowalewski, F. Lusseyran, S. Blonski, Flow structure identification with PIV and high speed imaging in cold flow combustor model, conference proceedings: The 5th Euromech Fluid Mechanics Conference, Toulouse, France, August 24-28, 2003, pdf: abstract, poster

 36. T.A. Kowalewski, A.L. Yarin, S. Blonski, Nanofibres by electro-spinning of polymer solution, conference proceedings: The 5th Euromech Fluid Mechanics Conference, Toulouse, France, August 24-28, 2003, pdf: abstract, presentation

 37. S. Blonski, T.A. Kowalewski, Cold flow in transparent gas turbine combustor model, conference proceedings: PivNet2 Conference - Status, current developments and future trends for PIV applications in internal combustion engines, Goettingen, Germany, November 7-8, 2002

 38. T.Michałek, S. Błoński, T.A. Kowalewski, Model przepływowy sektora komory spalania turbiny gazowej, materiały konferencyjne KKMP02 - XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Augustów, 23-26 września 2002, pdf
MAIN PAGE
 

Last update: July 7, 2011