logo I Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki
http://fluid.ippt.gov.pl/KKNM08/

Zamek w Krasiczynie
8-12.07.2008

Politechnika Rzeszowska, IPPT PAN, Komitet Mechaniki PAN

PROGRAM (PDF) - REFERATY (PDF)

Strona domowa konferencji: http://www.kknm08.prz.edu.pl/


Szanowni Państwo,
Nano- i mikromechanika tworzy podstawy nanotechnologii, tej stosunkowo młodej dziedziny nauki, stymulującej z jednej strony rozwój gospodarki innowacyjnej a z drugiej wytyczającej współczesne kierunki badawcze zarówno w mechanice jaki i w chemii, biologii, fizyce, elektronice i informatyce.
Z uwagi na szeroki zakres problemów pojawiających się w zakresie badań w nano-skali jak i nowych zastosowań praktycznych, interdyscyplinarność odgrywa w nanotechnologii kluczową rolę. Rozwój tej tematyki najlepiej dokumentuje powstanie na świecie setek nowych instytutów i uruchomienie licznych programów badawczych z przedrostkiem nano. Również w Kraju pojawiły już się w ciągu ostatnich 10 lat liczne grupy, często powiązane w Sieci Naukowe, zajmujące się tematyka związaną z budową mikro i nano urządzeń, mikro-reaktorów chemicznych i biologicznych, tworzeniem nowych materiałów czy nanomedycyną. Synergia wiedzy i metodyki tych grup mogłaby dodać impetu do rozwoju tej mlodej gałęzi wiedzy i zachecic szerokie srodowisko badaczy do podejmowania nowych wyzwań.
1. Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki byla pomyślana jako forum, którego celem jest integracja, prezentacja wyników oraz wymiana doświadczeń środowiska naukowego aktywnego w nieraz odległych specjalnościach. Chcielismy uniknąć typowej dla specjalistycznych konferencji atomizacji i w cieple lipcowego klimatu w pięknym otoczeniu starego Zamku w Krasiczynie stworzyć atmosferę, która zaowocuje nowymi ideami i zacieśnieniem współpracy naszych rozrzuconych obecnie po Kraju grup badawczych. Mamy nadzieje, ze ten zamysl nam sie udal.
Nastepna konferencja juz wkrotce: Krasiczyn 6-8.07.2010. http://www.kknm10.prz.edu.pl

GALERIA ZDJEC:

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Anna Kucaba-Piętal, prof. P.Rz., Politechnika Rzeszowska (przewodnicz.)
 • dr hab. Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, IPPT PAN (wiceprzewodnicz.)
 • dr hab. Jaroslaw Sęp, prof. P.Rz., Politechnika Rzeszowska

  KOMITET NAUKOWY

 • Prof. G. Szefer, P.K. (przewodniczacy)
 • Prof. Z. Adamczyk, IKFP PAN
 • Prof. R. Będziński, P.Wr.
 • Prof. Z. Brzózka, P.W.
 • Prof. T. Burczyński, P.Sl.
 • Prof. M. Cieplak, IF PAN
 • Prof. J. Dziuban, P.Wr.
 • Prof. R. Hołyst, IChF PAN
 • Prof. H. Galina, P.Rz
 • Prof. J. Kitowski, AGH
 • Prof. M. Kujawinska, PW
 • Prof. T. A. Kowalewski, IPPT PAN
 • Dr hab. A. Kucaba-Piętal, prof. P.Rz.
 • Prof. H. Petryk, IPPT PAN
 • Doc. dr hab. D. G. Pijanowska, IBIB PAN
 • Prof. M. Poniewski, P.W.

  TEMATYKA:

 • Fizyka nanoświata
 • Metody obliczeniowe mezo-, mikro- i nanoskalowe
 • Metody eksperymentalne w mikroskali

  Wytwarzanie i zastosowania mikrourządzeń:

 • Nanomateriały
 • Lab-on-a-Chip
 • Nanomedycyna
 • Chemia powierzchni i supramolekularna
 • Mikroroboty i MEMSy

  REFERATY

   
  REFERATY PLENARNE wygłosili:
  

  Zgloszone referaty

  Opublikowane streszczenia (3MB PDF)

  Program

  PUBLIKACJE
  Wszystkie streszczenia przedstawionych referatów zostaly opublikowane w Materiałach Konferencyjnych i rozdane wśród uczestników podczas otwarcia. Dodatkowo istnieje możliwość opublikowania po konferencji prac przedstawionych na Konferencji w czasopismach takich jak: Archiwum Mechaniki, Bulletin of the Polish Academy Sciences, Techn. Sci, Aeronautical Journal, w przypadku nadesłania pełnego tekstu referatu do 30 sierpnia.

  Miejsce: ZAMEK w Krasiczynie


  Informacje zamieszczone na stronie konferencji