Lista referatów które uzyskały pozytywne recenzje Komitetu
     Naukowego


   1. dr inż. Maciej Petko, Grzegorz Karpiel, Daniel Prusak
   Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
   Robot do mikromanipulacji wewnątrzkomórkowych

   2. dr inż. Michał Mańka, P. Kohut, D. Prusak, M. Szwedo, T. Uhl,
   Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
   Zastosowanie technik wizyjnych w badaniu układów mikromechanicznych

   3. dr hab. Jan Owsik, Marek Szymański, Instytut Optoelektroniki
   WAT, Warszawa
   Optyczne metody nanotechnologii

   4. dr inż. Monika Kwacz, Politechnika Warszawska
   Laserowa wibrometria dopplerowska w pomiarach mechaniki ucha
   środkowego

   5. mgr inż. Anna Morawiak, prof. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka
   Opory przepływów mieszanin dwufazowych ciecz-ciecz w mikrokanałach

   6. doc. dr hab. Anatol Jaworek, mgr Arkadiusz T. Sobczyk, A.
   Krupa, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
   Gdańsk
   Elektostatyczne nanoszenie nanowarstw na podłoże metalowe

   7. mgr Arkadiusz T. Sobczyk, doc. dr hab. Anatol Jaworek,
   Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
   Synteza mikrowłókien węglowych w słaboprądowym łuku elektrycznym

   8. prof. Andrzej Budkowski, A. Bernasik, E. Moons, M. Lekka, J.
   Jaczewska, J. Haberko,
   J. Raczkowska, J. Rysz, J. Zemła, K. Awsiuk,
   Uniwersytet Jagieloński Kraków, Department of Physics, Karlstad
   University, Sweden
   Samo-organizacja i miękka litografia wieloskładnikowych warstw
   polimerów dla (opto)elektroniki i biotechnologii

   9. mgr inż. Adam Martowicz, Adam Martowicz, Irina Codreanu,
   Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
   Analiza niepewności w mikroukładach oraz ich wpływ na
   charakterystyki dynamiczne

   10. mgr Grzegorz Łuka, T. Krajewski, Ł. Wachnicki, A. Szczepanik,
   K. Kopalko, A. Szczerbakow, E. Łusakowska, J. Fidelus, E.
   Guziewicz, M. Godlewski,
   Insytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała
   Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Nauk Ścisłych,Warszawa, Instytut
   Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
   Struktury hybrydowe ZnO/materiał organiczny dla zastosowań w nowej
   generacji pamięci półprzewodnikowych

   11. mgr inż. Daniel Prusak, Tadeusz Uhl, Akademia
   Górniczo-Hutnicza Kraków
   Mikroroboty ich konstrukcja i badania

   12. mgr inż. Piotr Domagalski, prof. Marek Dziubiński, Sławomir
   Błoński,
   prof. dr hab. Tomasz.A.Kowalewski Politechnika Łódzka, Instytut
   Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zastosowanie ogniskowania hydrodynamicznego jako modyfikacji
   techniki micro-piv

   13. mgr inż. Paweł Knapkiewicz, prof. Jan A. Dziuban, Andreas
   Freitag, Thomas Dietrich, Dusan Boskovic, Stefan Loebbecke, Bogdan
   A. Latecki,
   Politechnika Wrocławska, Mikroglas Chemtech GmbH,Niemcy,
   Fraunhofer-Institute för Chemische Technologie ICT, Niemcy,
   Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
   Mikrofabryka chemiczna „na stole” do prowadzenia reakcji
   nitrowania w mikroreaktorze z wielopunktowym pomiarem ciśnienia i
   temperatury oraz systemem kontroli przebiegu reakcji

   14. mgr inż. Marcin Kędzierski, Paweł Knapkiewicz,
   Instytut Podstawowych Problemów PAN Warszawa, Uniwersytet Wrocławski
   Interdigital Micromixer: Numerical and Experimental Investigation

   15. dr inż. Tomasz Więcek, Andrzej Wasilewski, Włodzimierz Konecki,
   Politechnika Rzeszowska, Politechnika Łódzka
   Wyznaczanie współczynnika tłumienia drgań swobodnych włókien
   konstrukcyjnych

   16. prof. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka
   Przepływy dwufazowe ciecz-gaz w mikrokanałach

   17. mgr inż. Patrycja Szczepańska, Rafał Walczak, Anders Wolff,
   prof. Jan A. Dziuban Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii
   Elektronowej, Warszawa,
   Uniwersytet Techniczny w Danii, Kopenhaga, Dania
   Autofluorescencja polimeru SU-8 – wpływ zjawiska na czułość
   detekcji sygnałów optycznych w metodzie PCR naprowadzonej w
   LAB-ON-CHIP (LOC)

   18. prof. Kazimierz Sobczyk, Instytut Podstawowych Problemów
   Techniki PAN, Warszawa
   Morfologiczna losowaść mikrostruktur materiałowych: „Modele
   stochastyczne i estymacja naprężeń"

   19. mgr inż. Leszek Maląg, Leon Kukiełka, Politechnika Koszalińska
   Analiza numeryczna stanów naprężeń i odkształceń podczas
   rozciągania próbek w skali makro i mikro

   20. dr inż. Tomasz Klekiel, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
   Dokładność pozycjonowania w sterowaniu układami wieloczłonowymi

   21. M. Favre-Marinet, S. Drobniak, D. Asendrych, G. Gamrat, M.
   Niklas,
   Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Institut National
   Polytechnique de Grenoble (INPG), France
   Numeryczno-eksperymentalne studium przepływu oraz wymiany ciepła w
   mikrokanałach

   22. mgr inż. Grzegorz Gruca, Grzegorz Wielgoszewski, Teodor Gotszalk,
   Precyzyjna uniwersalna głowica pomiarowa pozwalajaca na
   prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem mikrobelek

   23. mgr inż. Mirosław Woszczyna, Michał Świątkowski, Paweł
   Zawierucha, Teodor Gotszalk,
   Ivo W. Rangelow,
   Politechnika Wrocławska, Wrocław, Technical University of Ilmenau,
   Niemcy
   Badania efektywności termicznej aktuacji dźwigni sprężystej
   mikroskopu sił atomowych

   24. mgr inż. Mirosław Woszczyna, Grzegorz Jóźwiak, Michał Zielony,
   Andrzej Kolek,
   Piotr Grabiec, Paweł Janus, Teodor Gotszalk,
   Politechnika Wrocławska, Wrocław, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów,
   Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
   Ocena właściwości mechanicznych sprężystych dźwigni
   piezorezystywnych na podstawie ich parametrów szumowych

   25. mgr Agnieszka Słowicka, Zbigniew A. Walenta,
   Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
   Osiadanie cząstek stałych na granicy faz nanoemulsji

   26. dr inż. Tomasz Bieniek, Paweł Janus, Piotr Grabiec, Grzegorz
   Janczyk, Jerzy Szynka,
   Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
   Zintegrowane modelowanie i symulacje mikro- i nanostruktur 3-D

   27. dr inż. Krzysztof Domanski, Dariusz Szmigiel, Pawel Janus,
   Piotr Prokaryn,
   Andrzej Sierakowski, Piotr Grabiec,
   Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
   Wytwarzanie Mikrolektrod dla Implantów Medycznych

   28. dr hab. inź., prof. nadzw. Jarosław Sęp, Politechnika
   Rzeszowska, Rzeszów
   Modyfikowanie przepływu oleju w łożysku ślizgowym poprzez
   mikrorowki na czopie

   29. dr inż. Jarosław Sowiński, prof. Marek Dziubiński,
   Politechnika Łódzka, Łódź
   Prędkość i udział fazy gazowej w przepływie dwufazowym ciecz gaz w
   wąskich minikanałach

   30. dr inż. Paweł Janus, dr inż. Tomasz Bieniek, Piotr Grabiec
   Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
   Metodologia projektowania i modelowania zintegrowanych struktur MEMS

   31. dr hab. inż. Artur Dybko, Politechnika Wrszawaska
   Technologia wytwarzania hybrydowych mikrosystemów typu Lab-on-a-chip

   32. dr hab. A. Kucaba-Piętal, Politechnika Rzeszowska, dr hab. Z.A
   Walenta, IPPT PAN,
   Prof. Z. Peradzynski, UW , IPPT PAN
   Wpływ ścianki na przepływ wody w nanokanałach

   33. Prof G.Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski
   Dynamika płynów ścinających

   34. Prof. Krzysztof Kubiak, Politechnika Rzeszowska
   Laboratorium Badań Materiałowych dla Przemyslu Lotniczego

   35. dr inż. Michał Chudy, Politechnika Warszawska
   Zastosowania hybrydowych systemów Lab-on-a-chip w mikrobioanalityce

   36. mgr inż. Dorota Kołbuk, Paweł Sajkiewicz, IPPT PAN
   OPTICAL INVESTIGATIONS OF STRUCTURE OF POLY (CAPROLACTONE)
   NANOFIBERS FORMED BY ELECTROSPINNING

   37. N.D. Botkin, K.-H. Hoffmann, A. Frąckowiak A., M. Ciałkowski,
   Technische Universität München, Forschungseinheit M6, Politechnika
   Poznańska, Katedra Techniki Cieplnej
   Wymiana ciepła pomiędzy powietrzem i ciałem stałym, którego
   powierzchnia pokryta jest nanostrukturą

   38. Wojciech Musiał, Jarosław Plichta, Katarzyna Musiał,
   Politechnika Koszalińska Katedra Inżynierii Produkcji
   Realizacja procesu szlifowania w warunkach plastycznego płynięcia
   materiału z dosuwem nanometrycznym

   39. dr inż. Robert Masirek, doc dr hab. Ewa Piórkowska,
   Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
   Zarodkowanie krystalizacji iPP nanocząstkami PTFE oraz Ag.

   40. A.Różański, B. Monasse, E.Szkudlarek, A.Pawlak, E. Piórkowska,
   A. Gałęski, J.M.Haudin, Polska Akademia Nauk, Łódź, Polska, Ecole
   des Mines de Paris, Centre de Mise en Forme des Materiaux, UMR
   CNRS France
   Wpływ odkształceń ścinających na krystalizację nanokompozytów
   izotaktycznego polipropylenu z montmoryllonitem

   41. Prof.Piotr Warszyński, Polska Akademia Nauk, Kraków
   Modyfikacja powierzchni materiałów poprzez adsorpcję
   wielowarstwowych filmów polielektrolitowych

   42. prof. A. Linkow, dr Liliana Rybarska-Rusinek dr Anetta
   Szynal-Liana,
   Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
   Asymtotyczne i numeryczne rozwiazywania zagadnień dotyczących
   punktów osobliwych dla materiałów niejednorodnych


Opublikowane streszczenia (3MB PDF)