Strona prywatna

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

"Atomshield"- osłony radiologiczne

Innowacyjny cement

Reaktywność alkaliczna minerałów

Trwalosc betonu w srodowisku agresywnym

Długotrwałe napromienianie betonu

Diagnostyka nawierzchni i konstrukcji inzynierskich

 

 

Pracownia PPO

Roads and Bridges-Drogi i Mosty

Międzynarodowy komitet ICIC

Komitet naukowy RILEM TC AAA

Publikacje i cytowania-Mendeley