Zbigniew Kowalewski

Doc. dr hab. inż.

Kierownik Pracowni Mechaniki Doświadczalnej

Moje zdjecie

Życiorys Publikacje Prace badawcze Tematyka doktoratów Znak zodiaku

Adres Adres miejsca pracy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Zakład Wytrzymałości Materiałów
Pracownia Mechaniki Doświadczalnej
ul.Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
Numer pokoju
Pokój 410

Telefon
++48 22 826.12.81 w. 205

Fax
++48 22 826.98.15

E-mail
E-mail: zkowalew@ippt.gov.pl