Wojciech Marks, prof. dr hab. inż.

Stanowisko: profesor emerytowany,

 

Zakład Problemów Eko-Budownictwa,

Pracownia Fizyki ¦rodowiska i Optymalizacji,

   Adres służbowy:

       IPPT PAN

       ul. Pawińskiego 5B

       02-106 Warszawa

   Pokój: 121 (I piętro),

   Telefon: (+48) 22 826 12 81 wew. 339,

   Adres e-mail: Wojciech.Marks@ippt.gov.pl