Leszek Jarecki

strona główna

stopnie naukowe

przebieg pracy naukowo-badawczej

tematyka badań naukowych

działalność organizacyjno-naukowa i dydaktyczna

staże naukowe

współpraca naukowa z zagranicą

referaty

współpraca z przemysłem

wyróżnienia i nagrody

publikacje

referaty na konferencjach naukowych

patenty

strona ippt