Dr Jakub Lengiewicz

Pracownia Mechaniaki Materiałów Niesprężystych
Zakład Mechaniki Materiałów
IPPT PAN
pokój 134, tel. (+48) 22 826-12-81 (wew. 304)
e-mail:  
O mnie Badania Publikacje
O mnie Badania Publikacje


Oferta tematów badawczych dla studentów