NEW TITLES at the IPPT PAN LIBRARY

July 7, 2008

 

 

 

 

1.   Biological Applications of Microfluidics / Gomez F. A. (ed.) - Hoboken, 2008.

Sygn. 55996

 

2.   Nanofluids: Science and Technology / Das S. K. - Hoboken, 2008.

Sygn.: 55997

 

3.   Physics and Chemistry of Interfaces / Butt H. - J. i in. (eds.) - Weinheim, 2008.

Sygn.: 55998

 

4.   Kinetyczna teoria nukleacji w ukladach czasteczek orientowalnych / Jarecki Leszek - Warszawa, 2007.

Sygn.: 56000

 

5.   Gis in water supply and wastewater systems / Kwietniewski M. - Warszawa, 2008.

Sygn.: 56001

 

6.   Proceedings of 1st Interantional Congress of Serbian Society of Mechanics / Sumarac D. i in. (eds.) - Kopaonik, 2007.

Sygn.: 56002

 

7.   Klasyfikacja instrumentow muzycznych w multimedialnych bazach danych ze szczegolnym uwzglednieniem artykulacji Pizzicatio. Rozprawa doktorska / Tyburek K. - Warszawa, 2006.

Sygn.: 649/D

 

8.   Analiza matematyczna rownan modelujacych plazme w silniku jonowym. Rozprawa doktorska / Zdanowicz M. - Warszawa, 2007.

             Sygn.: 650/D

 

9.   Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektow. Rozprawa doktorska / Hallmann I. - Warszawa, 2007.

Sygn.: 651/D

 

 

Home