NEW TITLES at the IPPT PAN LIBRARY

January 5, 2009

 

 

1.   Handbook of Photovoltaic Science and Engineering / Luque A., Hegedus S. (eds.). - Chichester, 2006.

Sygn.: 56062

 

2.   Thermodynamics of Solar Energy Conversion / De Vos A. - Weinheim, 2008.

Sygn. 56063

 

3.   Solar Technologies for Buildings / Eicker U. - Chichester, 2003.

Sygn.: 56064

Sygn.: 56065

 

4.   Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications using Matlab / Gilat A. i in. - Hoboken, 2007.

Sygn.: 56066

 

5.   Solar Engineering of Thermal Processes / Duffie J. A. - Hoboken, 2006.

Sygn.: 56067

Sygn.: 56068

 

6.   Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants  / Chmielniak T. (eds.) - Gdańsk, 2008.

Sygn.: 56069

 

7.   Modelowanie sprzężeń aeromechanicznych z uwzględnieniem charakterystyk materiałowych / Doerffer P. i in. - Gdańsk, 2008.

             Sygn.: 56070

 

8.   Nieliniowe modele powłok z 6 stopniami swobody bazujące na dwustopniowych aproksymacjach. Rozprawa doktorska / Panasz P. - Warszawa, 2008.

             Sygn.: 654/D

 

9.   Identyfikacja defektów w konstrukcjach prętowych na podstawie metody dystorsji wirtualnych w domenie częstosci. Rozprawa doktorska / Swiercz A. - Warszawa, 2007.

Sygn.: 655/D

 

10.                Badanie metoda dynamiki molekularnej powstawania wybranych nanostruktur w emulsjach. Rozprawa doktorska / Słowicka A. M. - Warszawa, 2008.

Sygn.: 656/D

 

Home